Hasła rzeczowe

Wydawnictwo Antyk

Wydawnictwo Antyk, założone przez Marka Derewieckiego i Marcina Dybowskiego. Działało 1985–1989 w Komorowie k. Warszawy, na bazie rozpoczętej wcześniej działalności wydawniczej przy Oddziale Lublin LDPN. Do 1987 drukowano gł. w Lublinie techniką sitodruku, od 1988 – w Kętach k. Bielska-Białej (M. Derewiecki) i w Komorowie k. Warszawy (M. Dybowski), druk na offsecie. Ze wzgl. na różne miejsca druku w winiecie podawano: „Lublin – Śląsk – Warszawa”. Drukarze: M. Dybowski i M. Derewiecki, Jarosław Markowski, Jacek Królikiewicz; sporadycznie współpracowali: Paweł Skokowski (do 1986), Dorota i Jacek Łapko, Piotr Derewiecki, Marek Matlak. Nazwa wydawnictwa nawiązywała do struktury funkcjonującej w ramach AK, przeciwdziałającej wpływom propagandy komunistycznej. Antyk rozpoczął działalność od wydawania podziemnego pisma „ABC”, redagowanego w środowisku LDPN w Warszawie. Ukazało się 7 n-rów: nr 2/1985, nr 3/1985, nr 4/1986, nr 5/1987, nr 6/1988, nr 7/1988 i nr 8/1989. Pismu towarzyszyć miała „Biblioteka ABC”, w ramach której w 1986 wyszła tylko pozycja: Od realizmu do zwątpienia. Pięć szkiców z najnowszej historii Czechosłowacji, Zbigniewa Markowskiego (ps. Andrzeja Krawczyka).

W 1985 pod wspólnym szyldem z LDPN wydano Orientacja rosyjska w polskiej walce niepodległościowej Łukasza Jodko (ps. Jerzego Łojka) jako przedruk wydania z 1980 (Warszawa, Biblioteka Literacka i Historyczna).

1985–1986 wydano 6 n-rów pisma „Gazeta Polityczna”, będącego oficjalnym organem oddziału LDPN w Lublinie (nr 1: X 1985, nr 2/3: XI – XII 1985, nr 4 jako wyd. spec.: XII 1985 i nr 5/6: I–II 1986). Przedrukowano 6 n-rów pisma „Niepodległość” (nr 37/38: I – II 1985; nr 39: III 1985; nr 41/42/43: V – VI – VII 1985; nr 1: XI 1985; nr 2: XII 1985; nr 3: II 1986).

1986–1989 wydano 5 n-rów własnego pisma „Antyk” (nr 1/2: 1986, nr 3/4, 5, 6: 1988, nr 7: 1989, wychodziło nieregularnie). Pismo podejmowało gł. tematykę dot. historii i założeń programowych polskiej prawicy, nowością w wydawnictwie podziemnym było zamieszczanie reklam. Tytuł wspierany był przez Fundację Jagiellońską w Wielkiej Brytanii, założoną przez angielskiego konserwatystę Rogera Scrutona.

Z pismem „Antyk” związana była seria wydawnicza „Biblioteka Konserwatysty” (1987–1989), sygnowana wizerunkiem Księcia Adama J. Czartoryskiego oraz „Biblioteka Antyku” (1987–1989).

W 1986 lub 1987 wydawnictwo wydrukowało 1 nr pisma „Spotkania”. W 1988 przedrukowano polsko-ukraińskie pisma „Suczasnist” oraz „Ukraińskij wisnik” (pismo w całości w jęz. ukraińskim, niesygnowane nazwą wydawnictwa).

Antyk drukował również ulotki, gł. na rocznice 3 V i 11 XI, sygnowane najczęściej przez LDPN Oddział Lublin. Materiały poligraficzne i środki finansowe sprowadzał z Zachodu Marek Matraszek, student KUL, posiadający brytyjskie obywatelstwo. W 1988 M. Matraszek pomógł także w zakupie i sprowadzeniu do kraju maszyny offsetowej, która została umieszczona w Kętach k. Bielska-Białej.

1985–1989 wydano łącznie 14 pozycji książkowych, w tym m.in. Abdurachman Awtorchanow, Od Andropowa do Gorbaczowa (1989); Alain Besancon, Nacjonalizm i bolszewizm w ZSRR; Józef Maria Bocheński, Marksizm-leninizm nauka czy wiara? (seria: Biblioteka Konserwatysty, 1988); Władimir Bukowski, I powraca wiatr... [1988–1989]; Fryderyk August von Hayek, Wielka utopia i Wolność ekonomiczna i rząd reprezentatywny (seria: Biblioteka Konserwatysty, 1989); Andrzej Słowakiewicz [Marek Derewiecki], Koncepcje programowe Polskiego Stronnictwa Ludowego w latach 1945–1947 (1989).

Po 1990 M. Dybowski i M. Derewiecki kontynuowali działalność wydawniczą w ramach osobnych wydawnictw.

Marcin Dąbrowski

Opcje strony

do góry