Hasła rzeczowe

Wydawnictwo Alternatywy Demokratycznej (Wrocław)

Wydawnictwo Alternatywy Alternatywy „Alternatywy”, rocznik polityczny wydawany przez Wydawnictwo Myśli Nieinternowanej w Krakowie w l. 1986–1989. Demokratycznej, wrocławskie wydawnictwo podziemne zw. z Ruchem Wolnych Demokratów, założone w 1988. Nakładem oficyny ukazały się 4 broszury zawierające dokumenty związane z działalnością RWD. U genezy wydawnictwa leżała potrzeba uporządkowania dokumentacji, a także zamiar popularyzacji programu i dokonań RWD poza wąskim gronem uczestników ruchu. Inicjatorami WAD i przygotowującymi publikacje do druku byli Adam Pleśnar i Marian Sobierajski. Za stronę techn. odpowiedzialny Zbigniew Cybura. Drukiem na tzw. dojściach zajmowali się pracownicy państwowych drukarni. Papier uzyskiwano w państwowych przedsiębiorstwach. Działalność wydawnictwa finansowana była z datków uczestników RWD. 1990 zakończenie działalności.

Kamil Dworaczek

Opcje strony

do góry