Hasła rzeczowe

Wydawnictwo Constans

Wydawnictwo Constans, podziemne wydawnictwo założone we Wrocławiu w 1984 przez osoby z tzw. drugiej redakcji „CDN”. Nazwę wymyślił Wojciech Hann, w zamierzeniu oficyna miała wydawać pozycje ponadczasowe o profilu społeczno-literackim, a nie literaturę bieżącą. Oprócz niego wydawnictwo tworzyli: Waldemar Czechowski, Piotr Orzeszyna (grafik) i Jakub Pigoń. Zajmowali się przede wszystkim stroną edytorsko-graficzną, składem i kolportażem. Za pośrednictwem Janusza Laski druk książek odbywał się na sprzęcie zespołu wydającego „Solidarność Dolnego Śląska” (offsety, powielacze, sitodruk). Nakładem wydawnictwa ukazało się 5-6 tytułów, m.in. ''Listy do Nikodema i inne przypowieści'' ks. Józefa Życińskiego, ''Świadectwo poezji. Sześć wykładów o dotkliwościach naszego wieku'' Czesława Miłosza. Starano się publikować pozycje wcześniej niewydawane w kraju. Nakłady sięgały 1000-2000 egz. Książki miały wysoką jakość graficzną, dlatego nie było problemów ze zbytem. Około połowa nakładu była kolportowana we Wrocławiu, głównie w środowisku akademickim, część nakładu rozprowadzano w innych miastach: Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Poznaniu i Warszawie. Działalność wydawnictwa finansowano ze sprzedaży książek, częściowo sponsorował ją J. Laska poprzez udostępnienie środków technicznych. Wydawnictwo dotknęła jedna wpadka – podczas aresztowania działacza studenckiego Henryka Feliksa w jego mieszkaniu znajdowało się 250-500 egz. jednego z wydań przypowieści ks. J. Życińskiego. Wydawnictwo zakończyło działalność w 1988.

Kamil Dworaczek

Opcje strony

do góry