Hasła rzeczowe

Wydawnictwo FMW Gdańsk

Wydawnictwo FMW Gdańsk, (in. nazwy: Oficyna Wydawnicza FMW Gdańsk; Wydawnictwo FMW Monit), działało 1985-1990 w Gdańsku i było jednym z niewielu młodzieżowych podziemnych wydawnictw w kraju. Twórcą i organizatorem Wydawnictwa FMW był Dariusz Krawczyk. W działalność wydawnictwa w różnym okresie zaangażowani byli także: Tomasz Stoppa, Robert Kwiatek, Bogdan Falkiewicz. Aktywność wydawnicza gdańskiej grupy Federacji Młodzieży Walczącej przejawiała się gł. na polu druku prasy młodzieżowej. FMW firmowała kilkanaście podziemnych pism o charakterze regionalnym, szkolnym i środowiskowym.

Z rąk podziemnych drukarzy związanych z wydawnictwem wychodziły nie tylko pisma FMW, ale także in. organizacji młodzieżowych z Gdańska i różnych części kraju (m.in.: Kętrzyna, Olsztyna, Szczecina, Świecia, Bydgoszczy, Nowego Sącza). Drukowano również dla podziemnych struktur „S”, m.in. podczas strajków w V 1988, kiedy to D. Krawczyk przedarł się na teren Stoczni Gdańskiej im. Lenina, biegnąc między kordonami ZOMO z plecakiem wypełnionym domowej roboty sprzętem poligraficznym. Parę godzin późn. światło dzienne ujrzały komunikaty KS oraz stoczniowy biuletyn informacyjny. W tych dniach na terenie SG codziennie wydawano „Monit”, tam też ukazał się 1. nr „Antymantyki” – pisma FMW Gdynia. Członkowie FMW związani z wydawnictwem, gł. R. Kwiatek, B. Falkiewicz i Mariusz Roman, wspierali strajki także poza SG, drukując ulotki i prasę strajkową. „Monit”, pismo regionalne FMW, stało się w tych dniach dziennikiem. Z logiem Wydawnictwa FMW Gdańsk ukazywały się in. wydawnictwa konspiracyjne: ulotki, plakaty, znaczki poczty podziemnej, kalendarze, kartki pocztowe, plany lekcji. Wydano także 6 książek, m.in. ''Sierpień w Gdańsku'' (1985); Ryszarda Kuklińskiego ''Wojnę z narodem'' (1988); Güntera Grassa ''Aż do wymiotów'' (1989). W Wydawnictwie FMW drukowano wszystkimi możliwymi metodami znanymi drukarzom z podziemia: na tzw. ramce, powielaczu, sitodrukiem, na offsecie i szablonami. Staraniem D. Krawczyka, późn. także Olgierda Buchockiego, wydano 4 kasety z piosenkami Jacka Kaczmarskiego, Piotra Gintrowskiego i Antoniny Krzysztoń oraz zespołów rockowych Róże Europy i Kult.

 

Jarosław Wąsowicz SDB

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry