Hasła rzeczowe

Wydawnictwo Errata

Wydawnictwo Errata, podziemne wydawnictwo działające w Szczecinie 1983–1989. Kontynuowało działalność niezależnego wydawnictwa Suplement Suplement Suplement, niezależne wydawnictwo założone w Szczecinie przez Wiesława Parchimowicza, działające przy współpracy z Andrzejem Kotulą i Franciszkiem Łuczko. z 1981. Zajmowało się przede wszystkim publikowaniem przedruków niedostępnych w kraju wydawnictw emigracyjnych, zwłaszcza o tematyce historycznej. Inicjatorem i gł. animatorem przedsięwzięcia był Wiesław Parchimowicz (17 III 1984 – 1 II 1990 zarejestrowany przez Wydz. III/WOKPP WUSW w Szczecinie jako TW ps. Romek). Ws. doboru tematyki przy części decyzji konsultował się z nauczycielem historii ze szczecińskiego I LO, Franciszkiem Łuczką, który udostępniał także niektóre książki do przedruku. Z Erratą współpracowali: Sławomir Lener (projekty okładek i obwolut), Zbigniew Becker (udostępnianie pomieszczeń pracowni architektonicznej wraz z kserografem, na którym z Krystyną Borowską przygotowywano matryce offsetowe), Piotr i Danuta Zalewscy (na ich działce w Tanowie znajdował się powielacz, na którym drukowano część wydawnictw Erraty), Andrzej Kotula, Grzegorz Gołębiewski (kolportaż wydawnictw, także poza Szczecinem, m.in. w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Stargardzie Szczecińskim), Paweł Bartnik (kolportaż w Szczecinie). Większość publikacji wydawanych przez Erratę techniką offsetową drukowano na tzw. dojściach w państwowych drukarniach (m.in. Wyższej Szkoły Morskiej, Zarządu Portu Szczecin-Świnoujście, Polskiej Żeglugi Morskiej, drukarni pocztowej przy ul.Stanisława Staszica w Szczecinie), w których opłacano zawodowych drukarzy, z którymi kontakt miał W. Parchimowicz (tylko do druku niektórych wydawnictw używano powielacza). Wydrukowane arkusze były przewożone przez W. Parchimowicza do prywatnych mieszkań (m.in. do Piotra Lisaka, Danuty Zalewskiej, z d. Lisak, Mirosławy Mazurczak, Macieja Muszyńskiego), w których je składano, nast. zaś do pracowni introligatorskiej Elżbiety i Wojciecha Iwananowiczów, gdzie odpłatnie oprawiano książki. Pieniądze na działalność z różnych źródeł (m.in. z Funduszu Wydawnictw Niezależnych, ze sprzedaży wydawnictw, czy – w przypadku książki Stefana Kisielewskiego – od samego autora), zdobywał W. Parchimowicz, który wnosił również własne środki finansowe. W Erracie wydane zostały następujące publikacje książkowe: Kazimierz Klochowicz, Cztery niedotrzymane pakty; Stefan Kisielewski (ps. Tomasz Staliński), Cienie w pieczarze, Józef Garliński, Polskie Państwo Podziemne 1939–1945, Władysław Anders, Klęska Hitlera w Rosji, Wiktor Grotowicz, Stanisław Oleś, Czy Polaków stać na optymizm? (Rozmowy ze Zdzisławem Najderem), Janusz Prawdzic-Szlaski, Nowogródczyzna w walce 1940–1945, Armia Krajowa w dokumentach 1939–1945, t. IVI (ostatni tom wydany został bez sygnatury wydawnictwa – logo Erraty wydrukowano tylko na niewielkiej liczbie obwolut, które otrzymały zaprzyjaźnione osoby. Prace nad wydaniem Armii Krajowej w dokumentach trwały ponad 4 lata (19851989); w 1989, w trakcie druku ostatniego tomu zastrzeżenia do praw autorskich serii zgłosiło wydawnictwo Ossolineum – sprawa została jednak wyjaśniona w rozmowie W. Parchimowicza z jego kierownictwem we Wrocławiu. Nakł. poszczególnych tytułów wynosiły średnio ok. 3 tysięcy egz. Wydawnictwo drukowało również pisma, w tym kilka numerów podziemnych pism: „Obraz”, kilkadziesiąt n-rów „Multum In Parvo”, kilkanaście n-rów „Lustro” oraz „Biuletyn Strajkowy” i będący jego kontynuacją „Biuletyn Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego «Solidarności»”. Errata wydrukowała także kilka serii znaczków, m.in. z wizerunkami prezydentów II RP, z okazji rocznicy podpisania porozumień sierpniowych czy Grudnia 1970 w Szczecinie.

Michał Siedziako

Region Pomorze Zachodnie, Szczecin

Opcje strony

do góry