Hasła rzeczowe

Wydawnictwo Kraków

Wydawnictwo Kraków, krakowska oficyna związana z Małopolskim Komitetem Walki o Praworządność, działające 1983–1987 z siedzibą przy Komitecie Pomocy Represjonowanym przy Kurii Metropolitalnej w Krakowie, formalnie działające od 1985.

Założone i prowadzone przez Wiesława Zabłockiego, Aleksandra Herzoga i Józefa Mroczka (będącego jednocześnie drukarzem). Wydano 13 książek, gł. historycznych, politycznych i publicystycznych, m.in. publikacje: Tadeusz Kowalski, Magdalena Nowakowa, Irmina Piekarska, Artur Sokołowski (ps. właśc. Tomasz Gizbert-Studnicki, Maria Czyż, Irena Łazarska, Aleksander Herzog), Pięć miesięcy „zawieszonego stanu wojennego” w Małopolsce (1983, Kazimierz Pużak, Proces szesnastu w Moskwie (1984), Piotr Woźniak, Zapluty karzeł reakcji (1984), Aleksander Bregman U sąsiadów imperium sowieckiego (1985), Avraham Shifrin, Więzienia i łagry ZSRR (1986), Jan Nowak Kurier z Warszawy (1986). Od I 1986 nakł. wydawnictwa ukazywało się podziemne pismo prawnicze „Paragraf” kolportowane bezpłatnie na terenie całego kraju, m.in. w Jaśle, Krośnie, Rzeszowie, Bielsku-Białej i Warszawie, gdzie odbiorcami pisma byli Zofia i Zbigniew Romaszewscy oraz Antoni Macierewicz; poza granicami kraju kolportaż odbywał się bez porozumienia z założycielami. W ramach wydawnictwa kilkukrotnie ukazały się kalendarze historyczne na kolejny rok zawierający zatajane, fałszowane, pomijane i zniekształcane fakty z najnowszej historii Polski. Jedyna drukarnia wydawnictwa znajdowała się w prywatnym domu w Starym Bieżanowie. Druk pisma „Paragraf” i in. publikacji odbywał się na duńskim powielaczu elektrycznym, nast. na offsecie. Publikacje rozprowadzane były odpłatnie tylko w Krakowie, finansując jednocześnie wydawanie „Paragrafu”. 7 III 1986 – 19 X 1989 członkowie wydawnictwa byli rozpracowywani przez Wydz. III WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Heros.

Marek Mielczarski, Ewa Zając

Opcje strony

do góry