Hasła rzeczowe

Wydawnictwo Kret

Wydawnictwo Kret, podziemne wydawnictwo utworzone w 1983 we Wrocławiu, należące do Ruchu Społecznego Solidarność. Nakładem Kreta ukazało się ok. 20 tytułów, poświęconych głównie stosunkom z mniejszościami narodowymi i problematyce gospodarczej, publikowano także dokumenty „S” z l. 1980-1981, wiersze, beletrystykę i książki historyczne. Wydawnictwo prowadzili m.in. Ireneusz Kowalczuk i Adam Lipiński, w jego pracę włączały się również osoby związane z Komitetem Oporu Społecznego, Akademickim Ruchem Oporu i Ruchem Społecznym Solidarność. Z Kretem współpracowali profesjonalni graficy odpowiedzialni za szatę graficzną książek, najwięcej prac wykonał Tadeusz Kuranda. Drukowano techniką sitodruku przy użyciu matryc białkowych, używano też powielaczy białkowych. Produkcja książek odbywała się przeważnie w prywatnych mieszkaniach i państwowych drukarniach (na tzw. dojściach). Wydawnictwo weszło również w posiadanie offsetu, który umieszczono w warsztatach wrocławskiego PGR. W materiały poligraficzne zaopatrywano się na czarnym rynku, ich źródłem były też podziemne struktury „S”. Działalność finansowano ze sprzedaży książek oraz z funduszy zebranych przez RSS. Wydawnictwo współpracowało z Komitetem Kultury Niezależnej we Wrocławiu. Za swoją działalność i wkład w polską kulturę niezależną Kret został uhonorowany nagrodą Polcul Foundation. W 1989 podjęło legalną działalność, zakończoną w 1990.

Kamil Dworaczek

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry