Hasła rzeczowe

Wydawnictwo Respublica

Wydawnictwo Respublica, wydawnictwo podziemne założone IX 1986 w Lublinie przez Zygmunta Kozickiego; współpracownicy: Jadwiga i Piotr Koziccy, Mariusz Szyszko, Grzegorz Szyszko.

Respublica wydawała książki historyczne, publicystykę polityczną i literaturę piękną. Pierwszą publikację (W. Bartoszewski, Na czym polega socjalizm, Lublin 1986) sfinansowano ze środków własnych, zarobione pieniądze zainwestowano w papier i sprzęt. Otrzymano również dotację z Funduszu Wydawnictw Niezależnych, rozdzielanego przez Konsorcjum Wydawnicze. 1987 M. Szyszko wyjechał do Paryża, aby nawiązać kontakty ze środowiskiem emigracyjnym, spotkał się m.in. z Jerzym Giedroyciem, Niną Karsov i Mirosławem Chojeckim, co zaowocowało możliwością dokonywania przedruków z paryskiego „Kontaktu” (wybór dokonywany przez Respublikę, która gwarantowała minimalny nakł. 500 egz.; zwykle drukowano ponad 1000 egz.).

1987 Z. Kozicki założył Oficynę im. Józefa Mackiewicza, która funkcjonowała równolegle z Respubliką, wydając prozę J. Mackiewicza.

1989 założono firmę usługową Wydawnictwo Prasowe Respublica, wykonującą druk na zlecenie.

Nakładem Respubliki ukazało się około 40 tytułów książkowych, m.in. książki Michała Hellera i Aleksandra Niekricza (Utopia u władzy, Lublin 1986 i 1987, całość w pięciu zeszytach) oraz Michaela Charltona (O źródłach zimnej wojny, Lublin 1987).

Ewa Kuszyk-Peciak

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry