Hasła rzeczowe

Wydawnictwo Solidarność Walcząca

Wydawnictwo Solidarność Walcząca, oficyna założona w 1982 w Łodzi przez Jerzego Gzika, Wiesława Maciejewskiego i Waldemara Omiecińskiego, redaktorów i drukarzy pierwszej edycji podziemnego pisma „Solidarność Walcząca”, wychodzącej w Łodzi 21 XII 1981 – 17 VI 1982. Utworzenie oficyny miało zapewnić niezależność i samodzielność finansową pisma po aresztowaniu 20 II 1982 członków łódzkiego Międzyzakładowego Komitetu „S”. Pierwszą publikacją była antologia poezji stanu wojennego ''Siekiera, motyka, smok wawelski'' wydana w V 1982 wspólnie z redakcją gazety „Nasz Głos”, wydrukowana na offsecie w pracowni poligraficznej Akademii Medycznej w Łodzi. Równocześnie od wiosny 1982 drukowano na tzw. ramkach z matryc białkowych ''Historię polityczną Polski 1944-1956'' Krystyny Kersten. Ponieważ w tym czasie zaczęła się ukazywać w Łodzi druga edycja pisma „SW”, a we Wrocławiu powstała organizacja Solidarność Walcząca kierowana przez Kornela Morawieckiego, wydawcy łódzkiej pierwszej edycji „SW” i założyciele wydawnictwa postanowili od X 1982 wydawać pismo pod nowym tytułem „Szaniec” (następnie „Biuletyn Łódzki”), utrzymali natomiast nazwę wydawnictwa w ramach akcji dezinformowania SB o liczbie działających w Łodzi grup podziemnych (stosowano także różną szatę graficzną i techniki druku). Pracami redakcyjnymi, przygotowaniem matryc i makiet zajmował się W. Omieciński, diapozytywy do sitodruku wykonywał J. Gzik, drukiem zajmowali się J. Gzik i W. Maciejewski. W druku tomiku poezji ''Wilno'' wziął udział Krzysztof Guziak. Publikacje Wydawnictwa Solidarność Walcząca ukazywały się do połowy 1985, mimo że rok wcześniej rozpoczęto równolegle wydawanie broszur pod szyldem Wydawnictwa Biuletynu Łódzkiego. Publikacje: ''Siekiera, motyka, smok wawelski'', anonimowa poezja stanu wojennego (Łódź, V 1982, wyd. 1 – 5 tys. egz., wyd. 2-3 tys. egz.); ''Geneza i konsekwencje paktu Ribbentrop-Mołotow'' (Łódź, II 1983, 1,5 tys. egz.); Krystyna Kersten, ''Historia polityczna Polski 1944-1956'' (Łódź 1983, 1,2 tys. egz.); Maciej Poleski (właśc. Czesław Bielecki), ''21 uwag o dialogu z terrorystą, program i organizacja'' (Łódź, V 1983, 2,5 tys. egz.); ''Mały konspirator: poradnik dla dorosłych i młodzieży'' (Łódź 1983, przedruk z CDN, Warszawa 1983, 2,5 tys. egz.); Stefan Bratkowski, ''Encyklika Laborem exercens a nasza dzisiejsza sytuacja'' (Łódź 1984, 1,2-1,3 tys. egz.); ''Ostatnie dni bez ZOMO. Obrady Komisji Krajowej, Gdańsk 11-12 XII ’81'' (Łódź 1984, 1,5 tys. egz.); ''Wilno'', wybór wierszy (Łódź 1985, 1,5 tys. egz.).

Wiesław Maciejewski|Krzysztof Bronowski

Opcje strony

do góry