Hasła rzeczowe

Wydawnictwo Vist (Wrocław)

Wydawnictwo Vist, podziemne wydawnictwo działające we Wrocławiu 1982–1989 jako jedna z części składowych Solidarności Dolnego Śląska założonej przez studentów i pracowników Instytutu Geologii UWr. Oficyna Oficyna Oficyna, wydawnictwo podziemne działające 1983-1988 w Szczecinie, założone z inicjatywy Sławomira Lenera. Oficynę utworzył zespół wydający pismo „Obraz” (zmiana nazwy wynikała z rozszerzenia zakresu działania grupy oraz dążenia do zdezorientowania SB). W skład redakcji wchodzili: S. Lener (odpowiadający za stronę graficzną), Edward Wiśniewski oraz Piotr Mync. specjalizowała się w publikacji książek filozoficznych, historycznych i politologicznych, oprócz tego wydawano śpiewniki, opowiadania (łącznie co najmniej 17 pozycji, w tym część bez informacji o wydawcy) i pismo „Konkret. Almanach Wrocławski”. Wśród ważniejszych tytułów: Historia polityczna Polski Krystyny Kersten; Najnowsza historia Polski Wojciecha Roszkowskiego (ps. Andrzej Albert; wydane w ramach „Biblioteczki ucznia”); Tezy o Marksie, Komunizm a faszyzm, Komunizm a socjalizm Jana Koziara. Vist korzystał z bazy poligraficznej SDS, książki drukowano techniką offsetową (dysponowano 4 urządzeniami do druku offsetowego), na powielaczach, a także przy zastosowaniu sitodruku. Nakład kolportowany przez Centrum Informacyjne SDS, którym kierował Rafał Pestkowski. Szefem wydawnictwa był Janusz Laska, zastępcą Tadeusz Krupiński jr. Drukarze m.in. Barbara i Zbigniew Kobyłeccy, zespół tworzący matryce koordynowała osoba o ps. Marta. Działalność wydawniczą finansowano gł. ze sprzedaży książek, datków oraz pomocy płynącej z Zachodu. W papier zaopatrywano się w instytucjach wojskowych, farbę i matryce sprowadzano przeważnie z zagranicy (w tym z Czechosłowacji).

Kamil Dworaczek

Opcje strony

do góry