Hasła rzeczowe

Wydawnictwo Wola

Wydawnictwo Wola, istniejąca od 1983 podziemna oficyna książkowa, od 1984 zw. z Grupą Polityczną Wola. Od 1985 działało również pn. Wydawnictwo Grup Politycznych Wola. Założycielami byli Andrzej Urbański (kierował wydawnictwem do 1988) oraz Maciej Zalewski (kierował wydawnictwem 1988–1989). W jego funkcjonowanie zaangażowani też inni działacze Grup Politycznych Wola (m.in. Aleksandra Zawłocka i Andrzej Zieliński). Nakładem wydawnictwa ukazało się ok. 70 broszur i książek (m.in. Metody i praktyki bezpieki w pierwszym dziesięcioleciu PRL Władysława Bartoszewskiego, Przed granicą Macieja Zalewskiego, Moim zdaniem. Las rzeczy politycznych Romana Zimanda, Ciemność w południe Arthura Koestlera); podziemne czasopismo „Naprzód”, znaczki, ulotki oraz druki okolicznościowe. 1987 oficyna weszła w skład Funduszu Wydawnictw Niezależnych, w którym reprezentowali ją M. Zalewski i A. Urbański. Druk na własnych powielaczach oraz na „dojściach” w oficjalnych drukarniach. Wydawnictwo wspierane finansowo przez FWN, RKW, paryską „Kulturę” oraz amerykański IDEE. Druk i kolportaż publikacji odbywał się w ramach struktur wchodzących w skład GP Wola.

Jan Olaszek

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry