Hasła rzeczowe

Z Dołu

"Z Dołu", pismo „S” Rzeszowszczyzny, wydawane od 3 VI – XII 1981.

Ukazało się 6 nr. (1 nr podwójny); miesięcznik.

W składzie zespołu: Jan Musiał (redaktor naczelny), Antoni Adamski, Marek Pękala, Julian Ratajczak, Adam Rozum (grafika), Jerzy Rudolf, Jarosław A. Szczepański, Janusz Witowicz (fotografia), Jacek Woźniak (rysunki).

Publikowano teksty dotyczące głównie kultury, przypominające i odsłaniające zapomniane karty historii Polski i regionu, odkłamujące sprawy bieżące; zamieszczano też artykuły na tematy związkowe.

Pismo środowiska dziennikarskiego.

Wanda Tarnawska

Region Rzeszów, Rzeszów

Opcje strony

do góry