Hasła rzeczowe

Za Murem

"Za Murem", podtytuł: „Biuletyn Informacyjny Zakładowego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania przy Kole nr 215 NSZZ «Solidarność» Regionu Mazowsze”, pismo zakładowego KOWzP przy „S” Biblioteki Narodowej w Warszawie, wydawane 12 III – 10 X 1981.

Ukazały się 24 nr. oraz 4 dodatki specjalne (16 III, 3 IV, 24 IV i 13 V 1981) w formacie A4, drukowane na powielaczu, nr 1 na offsecie, w nakładzie 20-30 egz.; wychodziło nieregularnie. Ukazywało się dzięki pomocy KZ „S” BN, która udostępniała redakcji lokal, materiały i sprzęt poligraficzny.

W składzie redakcji: Kazimierz Ossowski (założyciel pisma), przy współpracy Jolanty Niedziółki, Marcina Zaleskiego i innych.

Zamieszczano przedruki informacji z in. niezależnych wydawnictw dot. osób represjonowanych i więźniów politycznych w Polsce.

Przeznaczone dla pracowników BN.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry