Hasła rzeczowe

Z Rąk do Rąk (Wrocław)

„Z Rąk do Rąk”, podtytuł „Biuletyn NSZZ «Solidarność» Uniwersytetu Wrocławskiego”; wydawany nieregularnie od II 1983 do I 1989. Wydano 25 nr-ów o zróżnicowanej objętości 2-8 stron, format A4 i A5, druk na powielaczu i offsecie, nakład 300-900 egz. Niektóre nr-y pisma drukowały m.in. Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej, Wydawnictwo Universitas, Niezależna Spółka Akcydensowa. Pismo redagowane przez Ludwika Turko we współpracy z Krystyną Bukietyńską, Marią Janyszek-Pacuszko, Andrzejem Ładomirskim, Andrzejem Morawieckim, autorzy podpisywali teksty pseudonimem m.in. Kasjer. Tematyka pisma koncentrowała się na różnych sprawach uniwersytetu i społeczności akademickiej: uczelnianych wyborach, represjach pracowników, składkach na „S”, organizowanych protestach m.in. ws. zmiany patrona UWr, którym był Bolesław Bierut, zamieszczano komentarze dot. ważniejszych wydarzeń w kraju np. podwyżek cen, satyry (np. Nowe obyczaje uniwersyteckie omawiające problem zamykania na klucz toalet na uczelni i ograniczeniu do nich dostępu. W ostatnich 3 numerach pisma informowano o działających w ramach Komitetu Organizacyjnego „S” w UWr. Komisji Programowych z podziałem na instytuty i podaniem nazwisk ich koordynatorów, relacje z posiedzeń Senatu UWr. oraz zebrań w Instytucie Fizyki Doświadczalnej i Instytucie Fizyki Teoretycznej. Kolportaż gł. na UWr. oraz we Wrocławiu.

Renata Madziara

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry