Hasła rzeczowe

Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego Polmo w Praszce

Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego Polmo w Praszce (od 1998 Visteon Poland SA, od 2007 tedrive Poland Sp. z o.o.). Dominujący zakład w mieście – 4500 pracowników – drugi w Regionie Częstochowa. W V 1981 do „S” należało 93% załogi – 4200 os. NSZZ powstał z inicjatywy Jana Kaczmarka i Leona Kosińskiego, którzy 28 VIII 1980 zatrzymali pracę Wydziału Narzędziowni, oraz Wincentego Kokocińskiego, który tego samego dnia zaczął zbierać podpisy osób popierających NSZZ. Na początku IX 1980 J. Kaczmarek, L. Kosiński, W. Kokosiński oraz Janusz Sikora utworzyli Komitet Założycielski NSZZ i zarejestrowali go w MKZ Wrocław. Przewodniczącym Komitetu został J. Sikora. 21 XI 1980 WZD wybrało KZ oraz Komisję Rewizyjną, której przewodniczącym został Stanisław Sawicki. Prezydium KZ: J. Sikora (przewodniczący), Wiesław Szczepanowski (wiceprzewodniczący), Piotr Pecela (sekretarz), Bogumił Gospodarek, J. Kaczmarek, Józef Fałat i Antoni Pietrzak. 14 IV 1981 zadecydowano o przystąpieniu do Regionu Częstochowa. Wybrano 18 delegatów na WZD Regionu. P. Pecela został członkiem ZR, a B. Gospodarek członkiem Prezydium ZR i delegatem na I KZD. 1 V 1981 ks. proboszcz Błażej Kawalec poświęcił sztandar zakładowej „S” w kościele Wniebowzięcia NMP w Praszce. KZ w rozmowach z władzami miasta i gminy Praszka starała się o poprawę zaopatrzenia miasta, lepszą służbę zdrowia i o zwiększenie liczby mieszkań. W 1981 wydawała „Serwis Informacyjny” i „Biuletyn Informacyjny”. 13 XII 1982 na kominie kotłowni zakładowej wywieszono flagę z napisem „Solidarność”. Podczas stanu wojennego internowano B. Gospodarka, a Edward Kędziorski został skazany na 3 l. więzienia, w którym przebywał od XII 1981 do VIII 1983. W II 1989 reaktywowano Związek w zakładzie.

Wojciech Rotarski

Region Częstochowa, Praszka

Opcje strony

do góry