Hasła rzeczowe

Zamek

"Zamek", [czasopismo poświęcone propagowaniu informacji na temat legalnego rządu Rzeczypospolitej, przebywającego na emigracji, który jest naturalnym protektorem wszystkich działań zmierzających do odzyskania niepodległości, a jednocześnie tej niezawisłości najwyższym symbolem], pismo Ugrupowania Politycznego Zamek, wydawane we Wrocławiu i Krakowie IX 1987 – XII 1990 (Wydawnictwo Oleandry).

Ukazało się 7 nr. (w l. 90. kontynuowano jego wydawanie) o obj. 2-77 s. w formacie A4, drukowanych techniką offsetową lub sitodruku w nakładzie 50-300 egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji m.in: Józef Tallat i Aleksander Lebiedziński.

Zamieszczano głównie przedruki z wydawnictw emigracyjnych, informacje o działaniach Rządu RP na Uchodźstwie; wyrażano pogląd, że naczelnym celem Polaków musi być pełna niepodległość. W 1988 i 1989 krytycznie ustosunkowywano się do kompromisu zawieranego z reżimem komunistycznym.

Kolportowano w cenie 250-950 zł, wyd. nadzw. 20-60 zł.

 

Artur Adamski

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry