Hasła rzeczowe

Zamojski Biuletyn Informacyjny

"Zamojski Biuletyn Informacyjny", pismo wydawane 27 XI 1980 – 11 III 1981 przez MKZ w Zamościu, 20 V – 3 VI 1981 jako „Biuletyn Informacyjny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni Oddział w Zamościu” przez Oddział Regionu Środkowo-Wschodniego w Zamościu; podtytuł „Międzyzakładowy Komitet Założycielski Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego «Solidarność» w Zamościu”.

W 1. edycji ukazało się 11 nr. (oraz nienumerowany dodatek z 5 III 1981) w formacie A4 i A5, drukowanych na powielaczu w nakładzie 500-1300 egz.; w 2. edycji 3 nr. (zachowana ciągłość numeracji) w formacie A5, drukowane na offsecie w nakładzie 1000-1500 egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji w różnych okresach: Alina Borucka, Stanisław Borucki, Roman Górski, Marian Pastuszak, Helena Polichna.

Od VIII 1981 Zarząd Oddziału w Zamościu wydawał pismo „Biuletyn Ziemi Zamojskiej” o oddzielnej numeracji i w zmienionym składzie redakcji.

Zamieszczano głównie informacje i dokumenty dotyczące funkcjonowania MKZ w Zamościu (potem Oddziału NSZZ „Solidarność” w Zamościu) oraz „S” w Regionie Środkowo-Wschodnim i w kraju, a także przedruki z prasy związkowej.

Marcin Dąbrowski

Zamość, Region Środkowo-Wschodni

Opcje strony

do góry