Hasła rzeczowe

Zomorządność

"Zomorządność", pismo wydawane II 1982 – 23 VI 1989 w Krakowie przez NSZZ „S” Koło Oporu Społecznego 241 Obszar Południe; nr 1 pt. „Biuletyn Koła Oporu Społecznego 241”, od nr. 11 z 1982 sygnowane przez NSZZ „S” KOS 241 Region Małopolska.

Ukazały się 174 nr. o obj. 2-4 s. w formacie A4 i A5 (od nr. 87 z 1984), drukowane na powielaczu i techniką sitodruku; wychodziło nieregularnie. Opublikowano wydanie spec.: ''W drugą rocznicę Sierpnia'' (nr 26 z 1982); dodatki: „Aktualności. Biuletyn informacyjny Regionalnej Komisji Wykonawczej «Solidarność» Małopolska” nr 6 (do nr. 2 z 1982), ''Do mieszkańców Krakowa!'' – wezwanie Międzydzielnicowego KS „S” do strajku i akcji protestacyjnej 10 XI 1982 (do nr. 34/35 z 1982), plakat: ''1 września 1939 – 17 września 1939. Pamiętamy!'' (do nr. 65. z 1983).

W składzie redakcji: Maciej Kuś, Stanisław Kuś, Jacek Lichoń, Małgorzata Poniedziałek, Piotr Poniedziałek, Witold Tukkało, Krystyna Załuska i Andrzej Załuski.

Pismo społeczno-polityczne.

Ewa Zając

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry