Hasła rzeczowe

Zrąb

"Zrąb", podtytuł: „Biuletyn NSZZ «Solidarność» Gwarectwa Budownictwa Górniczego wydawany za wiedzą i zgodą RKW Śląsko-Dąbrowskiego”, w nr. 6 z 1987: „Międzyzakładowy biuletyn informacyjny «Solidarności» rejonu Katowic i Zagłębia podległe RKW”, od nr. 7/8/9 z 1987: „Miesięcznik członków i sympatyków NSZZ «Solidarność» terenu Zagłębia Dąbrowskiego podległe RKW”, pismo wydawane nieregularnie XII 1986 – I 1988.

Ukazało się 12 nr. o obj. 2 s. w formacie A4.

Publikowano teksty członków redakcji; przedstawiano przebieg wydarzeń w XII 1981; zamieszczano kalendarium rocznic patriotycznych, wywiady z działaczami „S”; poruszano tematy pracownicze, ekologiczne i ekonomiczne.

Radosław Miłoch

Katowice, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry