Hasła rzeczowe

Związek Akademicki Młoda Polska

Związek Akademicki Młoda Polska, powstał w I 1987. Najpierw powstał Związek Akademicki Universitas Universitas Universitas, wydawnictwo założone w 1981 przez studentów z NZS na Uniwersytecie Wrocławskim. W pierwszym okresie, do XII 1981, Universitas tworzyli studenci Instytutu Nauk Politycznych: Adam Kawalec, Jerzy Landzberg, Aleksander Popiel i Antoni Wójtowicz (przewodniczący), spoza środowiska grafik Tadeusz Kuranda. Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Wniosek o jego zarejestrowanie, podpisany przez 16 osób, został złożony w Urzędzie Wojewódzkim (UW) w Poznaniu 13 I 1987. Celem organizacji miało być „kształtowanie, w oparciu o nauczanie Kościoła Katolickiego, osobowości młodzieży akademickiej dla pogłębienia jej świadomości religijnej, patriotyzmu i zaangażowania społecznego”. Wniosek o rejestrację ZA Universitas został przekazany z UW do Urzędu Miasta w Poznaniu, który odmówił zarejestrowania organizacji, stwierdzając, że proponowane cele statutowe były „realizowane przez inne działające już stowarzyszenia i organizacje”. Rezultatu nie przyniosło odwołanie do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

W XII 1987 założyciele ZA Universitas podjęli decyzję o zmianie nazwy organizacji na Związek Akademicki Młoda Polska. Kolejne instancje (Urząd Dzielnicowy, Urząd Miasta) nie wyrażały zezwolenia na zorganizowanie zebrania założycielskiego. Po strajku poznańskich studentów 12 V 1988 odbyło się spotkanie przedstawicieli protestujących studentów z dyr. Wydz. Spraw Społeczno-Administracyjnych Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, podczas którego omawiano m.in. problem zarejestrowania ZA Młoda Polska. Ostatecznie organizacja została zarejestrowana 23 IX 1988.

Prezesem został Arkadiusz Siwko. ZA Młoda Polska współpracował ściśle z Wielkopolskim Klubem Politycznym Ład i Wolność, w którym jednocześnie działali niektórzy członkowie ZA Młoda Polska. W okresie późniejszym ZA Młoda Polska funkcjonował w ramach Katolickiego Nurtu Stowarzyszeń Akademickich.

Przemysław Zwiernik

Opcje strony

do góry