Hasła rzeczowe

Żak

"Żak", podtytuł: „Pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów”, wydawane III 1987 – V 1989 przez Tymczasową Komisję Międzyuczelnianą NZS w Lublinie (utworzoną 31 III 1987 w związku z reaktywowaniem działalności NZS na uczelniach Lublina; od V 1988 Międzyuczelniana Komisja NZS w Lublinie). W nr. 4-20 w winiecie skróty nazw uczelni lubelskich: AM, AR, KUL, UMCS, PL. Współinicjatorzy m.in.: Wojciech Bogaczyk i Eryk Chojnacki (z NZS KUL).

Ukazały się 23 nr. o obj. 4-10 s. w formacie A5 (nr 15 w formacie A4), drukowane techniką sitodruku w nakładzie ok. 500 egz.; wychodziło nieregularnie. 9 VI 1987 ukazało się wydanie okolicznościowe z ''Listem powitalnym'' MK NZS w Lublinie do Jana Pawła II z okazji papieskiej wizyty w Lublinie (o obj. 1 s., w formacie A5). Nr 8 z 3 VI 1988 to fotoreportaż z manifestacji studenckich w V 1988 w Lublinie.

W składzie zespołu: Sylwester Strzałkowski (od XI 1988 redaktor naczelny; autor, przepisywacz tekstów, wykonawca składu i makiety), we współpracy z przedstawicielami Komisji Uczelnianych NZS z poszczególnych uczelni, m.in. Przemysławem Mełgiesiem z Akademii Medycznej. Inni autorzy, m.in.: Wioletta Szafrańska, Anita Gargas. Druk: poczatkowo w Wydawnictwie Niezależnym Czyn i Słowo w Lublinie, następnie w Warszawie (drukarnia przez kontakt od Wojciecha Bogaczyka).

Zamieszczano głównie oświadczenia, komunikaty, bieżące informacje oraz teksty publicystyczne i komentarze dot. działalności NZS w Lublinie i innych ośrodkach akademickich.

Kolportowano przez struktury NZS w Lublinie.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry