Hasła rzeczowe

Związkowy Dom Kultury „Solidarność” w Kaliszu

Związkowy Dom Kultury „Solidarność” w Kaliszu, powstał wiosną 1981 na bazie rozwiązanego Międzyzakładowego Domu Kultury. Utworzony został z inicjatywy kaliskiej „S”. 12 III 1981 podpisano porozumienie między MKZ, reprezentowanym przez Antoniego Pietkiewicza, i dyrekcją 7 zakładów przemysłu lekkiego: Fabryki Wyrobów Runowych Runotex, Zakładów Przemysłu Jedwabniczego Wistil, Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego Polo, Zakładów Przemysłu Odzieżowego Kalpo, Kaliskich Zakładów Garbarskich Kalskór, Fabryki Części do Maszyn Włókienniczych i Odlewnia Metali Kalimet oraz Zakładów Przemysłu Ażurowego Haft.

Od VII 1981 osobą odpowiedzialną za ZDK „S” był wiceprzewodniczący ZR „S” Bogusław Śliwa. ZDK „S”, którego kierownikiem był Kryspin Gurgul z Pleszewa, mieścił się w Kaliszu przy al. Wojska Polskiego 115, ale miał jeszcze 2 placówki – przy al. Wolności 25 i przy ul. Górnośląskiej 6. Finansowymi podstawami jego działania były fundusze ze składek członków „S”, z wpłat z funduszy socjalnych, darowizn, dotacji i dochodów z działalności kulturalnej. W VI 1981 ZDK zatrudniał 9 pracowników pełnoetatowych i 17 instruktorów. W ZDK działała KZ, której przewodniczącym był Włodzimierz Gajewski (zatrudniony na etacie instruktora).

ZDK „S” prowadził działalność kulturalno-oświatową, propagandową, artystyczną, dokumentalną i zaspokajał potrzeby MKZ „S” na dokumentację fotograficzną związaną z ważnymi wydarzeniami, takimi jak odsłanianie pomników, obchody uroczystości państwowych, związkowych i kościelnych. W ZDK organizowano różne wystawy (m.in. w 1981 poświęconą kard. Stefanowi Wyszyńskiemu), zebrania związkowe, spotkania z ludźmi „S”.

Z ZDK związani byli m.in. Janusz Bachrynowski, Teresa Kurzajewska, Andrzej Różański, Krzysztof Szlachta, Tadeusz Sztandera, Wanda Znajkiewicz. ZDK „S” istniał do 13 XII 1981.

 

Grażyna Schlender

Opcje strony

do góry