Hasła rzeczowe

Żądło Robola

"Żądło Robola", satyryczne pismo założone przez Stanisława Józefa Śniega, wydawane I 1982 – 1983 najpierw przez członków podziemnego MKS „S” w Legnicy (nr. 1-7), następnie w Lubinie i Polkowicach przez współpracowników i działaczy MKK „S” Województwa Legnickiego; podtytuł: „Czasopismo wychodzi pod czujnym okiem SB”.

Do XII 1982 ukazało się 16 nr. o obj. 4 s. (nr 16 świąteczno-noworoczny o obj. 12 s.) w formacie A4, drukowanych na powielaczu w nakładzie ok. 500 egz.; wychodziło nieregularnie. Prawdopodobnie w 1983 ukazało się jeszcze 7 nr. (ostatni nr 23).

W składzie redakcji: S.J. Śnieg – autor, redaktor oraz Zofia Jaszcza (z d. Bobińska) – redaktor. Po aresztowaniu we IX 1982 S.J. Śniega Z. Jaszcza dla zmylenia SB wydała 2 nr. pisma ze swoimi tekstami, wierszami, piosenkami. Pismo drukowali m.in. Marian Jabłoński, Z. Jaszcza, Jan Madej, Jan Śnieg.

Publikowano wiersze polityczne, fraszki, aforyzmy ośmieszające system ABC, system ABC, system w „S” Regionu Małopolska, trójpoziomowy, hierarchiczny system kolportażowo-informacyjny, dający możliwość szybkiego obiegu informacji pomiędzy poszczególnymi ogniwami Związku (od centrali do każdej KZ); opracowany przez zespół pracowników Krakowskiego Biura Projektów Budownictwa Komunalnego pod kierunkiem Bolesława Śliwińskiego. komunistyczny, działaczy PZPR oraz członków władz centralnych, zamieszczano rysunki satyryczne.

Kolportowano w regionie.

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Legnica

Opcje strony

do góry