Hasła rzeczowe

Żółw

"Żółw", pismo KOS „S” Ziemi Kłodzkiej i KOS Nowa Ruda wydawane 1982-1983, utworzone na początku 1982 jako reakcja opozycji solidarnościowej na wprowadzenie stanu wojennego.

Pismo o obj. 4-6 s. w formacie A4, w formie maszynopisu, drukowane techniką sitodruku i na powielaczu w nakładzie 100-150 egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Stanisław Łukasik, Mirosław Awiżeń (aresztowany 12 XII 1982), Antoni Misiak, Adam Kwas, Tadeusz Wrona, Jan Saul, Danuta Antonik; druk: J. Saul, S. Łukasik, Marek Małysiak i Bogdan Klim, w prywatnych mieszkaniach w Nowej Rudzie.

Pismo o charakterze programowym: krytykowano ustrój komunistyczny, popularyzowano historię najnowszą, analizowano stosunki polsko-sowieckie, podejmowano problematykę regionalną, przybliżano idee Solidarności Polsko-Czechosłowackiej; zamieszczano też bieżące informacje.

Kolportowane przez tajnych kurierów na terenie Ziemi Kłodzkiej.

W 1983, kiedy na teren Ziemi Kłodzkiej zaczęło docierać dużo wydawnictw podziemnych, a druk w małym lokalnym środowisku stał się bardzo niebezpieczny, redakcja zaprzestała wydawania gazety. W 1989 pismo reaktywowano. I-IX 1989 ukazało się 9 nr.; podtytuł: „Niezależne pismo NSZZ «Solidarność» Ziemi Kłodzkiej”, w nr. 9: „Niezależne pismo Ziemi Kłodzkiej”; druk: nielegalnie na plebanii u ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Piotra Śliwki z pomocą Juliana Golaka na powielaczu własnej konstrukcji. Pismo zaangażowane w odradzanie się struktur solidarnościowych, tworzenie lokalnych KO, w szczególności Komitetu Obywatelskiego Ziemi Kłodzkiej. Od X 1989 redakcja rozpoczęła przygotowania do legalnego wydawania pisma mieszkańców Regionu; 11 XI 1989 – z ukazaniem się 1. nr. „Ziemi Kłodzkiej” – „Żółw” przestał wychodzić.

Agnieszka Klarman

Kłodzko, Region Dolny Śląsk

Opcje strony

do góry