Hasła rzeczowe

Druk

„Druk”, tygodnik „S” Regionu Mazowsze wydawany II – X 1982 w Warszawie; od n-ru 7 podtytuł: „Tygodnik związkowy”. Ukazało się 21 n-rów (i dodatek poświęcony wydarzeniom z 1 i 3 V 1982), obj. 2–8 s., format A4 (nr 18 A5), druk na powielaczu, nakł. do 2 tys. egz. Po wydrukowaniu n-ru 2 SB skonfiskowała powielacz, co spowodowało przerwę w ukazywaniu się pisma. Nr 14 wydano dwukrotnie z różnymi datami (VI i 17 VIII). N-ry 14–15 zostały wydrukowane przez wydawnictwo Krąg. Redaktorem i autorem krótkich komentarzy dot. bieżącej sytuacji politycznej w kraju był Jacek Turski. Organizacją druku, transportem i kolportażem zajmował się Piotr Rzewuski. Publikowano przede wszystkim informacje z kraju i obszaru Mazowsza, krótkie komentarze oraz poezję, gł. anonimową. Kolportowane bezpłatnie w Warszawie i na Mazowszu.

Włodzimierz Domagalski

Opcje strony

do góry