Hasła rzeczowe

Grupa Młodych - Solidarność (Poznańskiego Towarzystwa Fotografików)

Grupa Młodych - Solidarność (Poznańskiego Towarzystwa Fotografików), nieformalna grupa wywodząca się ze środowiska fotografików amatorów, istniejąca od 1980 przy Poznańskim Towarzystwie Fotografików jako Grupa Młodych/Grupa Młodych „S”, od 1983 Grupa Poznań.

Do GM „S” należeli m. in.: Jan Kołodziejski, Krzysztof Ludwik, Wojciech Napierała, Andrzej Noskowiak, Piotr Skrzypczak, Ilona Katafiasz-Skrzypczak, Andrzej Tomaszewski.

Od powstania „S” zainteresowania GM „S” ewoluowały w stronę utrwalania i komentowania bieżących wydarzeń politycznych, utrzymywano też kontakt z fotograficznym Klubem „6x6” przy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Wiosną 1982 przygotowano wystawę zbiorową w salonie Polskiego Towarzystwa Fotografików w Poznaniu, którą mimo dużych ingerencji cenzury po tygodniu zamknięto. 1983/1984 powstała wystawa obwoźna, nawiązywała tematycznie do stanu wojennego. Mimo uzyskania przez organizatorów pozwolenia cenzury, wystawę prezentowano tylko 2 dni. Po 13 XII 1981 niektórzy członkowie grupy drukowali podziemne pisma („Solidarni”, „Biuletyn Wojenny”, „Okno”).

5 III 1984 aresztowano P. Skrzypczaka i jego żonę Ilonę za autorstwo satyrycznej kartki świątecznej „Wesołych Świąt Życzy Komuna”, dystrybuowanej od XII 1983; 12 V 1984 zwolnieni, 20 VIII 1984 Prokuratura Wojewódzka w Poznaniu umorzyła postępowanie na mocy amnestii. Po aresztowaniu P. Skrzypczaka GM „S” zaniechała podejmowania wspólnych działań artystycznych. Jej członkowie działali samodzielnie do 1989, współpracując z solidarnościowym podziemiem.

Agnieszka Łuczak

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony

do góry