Hasła rzeczowe

Grupa Negocjacyjna Zarządu Regionu Wielkopolska Południowa NSZZ „Solidarność”

Grupa Negocjacyjna Zarządu Regionu Wielkopolska Południowa NSZZ „Solidarność” została powołana w VII 1981 w składzie: Maria Jaśkiewicz, Arkadiusz Fabjanowski, Jerzy Smulczyński, W. Nowicki, J. Witman, Edward Kubisz, Tadeusz Włodarczyk, Lucyna Prylińska, K. Janiak, Henryk Bednarek, Zbigniew Karbowski, Bogdan Lisowski, Andrzej Kowalski, Julian Szymczak, Marek Pawlak, Alfred Haft, Tadeusz Chojnacki, Maciej Pawlak, Czesław Maryniak, Z. Ziętek, jako przew. Andrzej Orczykowski (szef KZ w Fabryce Wyrobów Runowych Runotex). Grupę upoważniono do prowadzenia w imieniu ZR rozmów z władzami woj. kaliskiego dotyczących przede wszystkim sytuacji na rynku, np. w X 1981 zajęła się sprawą butów sprzedawanych spekulantom w sklepie przy ul. gen. Karola Świerczewskiego w Kaliszu, w XI 1981 negocjowała w spr. zaopatrzenia rolników w nawozy, węgiel i paszę; 19 XI 1981 Grupa zwróciła się do członków „S” o przekazywanie informacji w spr. nieprawidłowej dystrybucji towarów, zwłaszcza spekulacji mięsem i sprzedaży w placówkach handlowych towarów pochodzących z darów zagranicznych z napisem „Not for sale or exchange”; w XII zaproponowała wojewodzie kaliskiemu Janowi Kolendzie współpracę przy rozdziale ryb, śledzi, owoców cytrusowych, paczek dla dzieci, herbaty, drożdży, musztardy, majonezu i kawy, zwróciła też uwagę wojewodzie, że samochody transportowe z powodu braku paliwa nie mogą rozwozić towaru. Grupa aktywnie reagowała na sygnały dotyczące złej dystrybucji i braków w zaopatrzeniu na obszarze całego woj. kaliskiego.

 

Grażyna Schlender

Opcje strony

do góry