Hasła rzeczowe

Siedlecko-Podlaska Grupa Ludowo-Narodowa

Siedlecko-Podlaska Grupa Ludowo-Narodowa, działająca na terenie Siedlec i okolic kilkunastoosobowa organizacja opozycyjna, założona w 1977 przez Zygmunta Goławskiego i Jana Mizikowskiego, jednak nazwy zaczęto używać prawdopodobnie w 1978/1979. Gł. polem działalności był kolportaż wydawnictw niezależnych KSS KOR i ROPCiO oraz organizowanie spotkań z przedstawicielami opozycji (m.in. Wiesław Chrzanowski, Aleksander Hall, Leszek Moczulski, Jan Olszewski, Władysław Siła-Nowicki, Wojciech Ziembiński). Członkowie grupy brali również udział lub współorganizowali manifestacje patriotyczne w Warszawie (m.in. 1 IX 1979). SPGNL nie wydała żadnych dokumentów o charakterze programowym. W 1978 osoby skupione wokół Z. Goławskiego przeprowadziły akcję ulotkową w Siedlcach i okolicy wzywającą do bojkotu wyborów do rad narodowych. Grupa prowadziła też działalność wydawniczą, gł. druk ulotek oraz przedruki niezależnego pisma „Opina”, od 1 IX 1979 wydawnictw KPN. 1 IX 1979 SPGNL weszła w skład KPN; pod aktem założycielskim podpisali się członkowie SPGLN: Ryszard Piekart (ps. Ryszard Kossowski), Z. Goławski (ps. Zygmunt Marowski) oraz Roman Kraszewski (osoba nieznana, prawdopodobnie ps.). 9 XII 1984, po opuszczeniu KPN przez Z. Goławskiego SPGLN ogłosiła swoje rozwiązanie.

Grzegorz Wolk

Region Mazowsze, Siedlce

Opcje strony

do góry