Hasła rzeczowe

Sierpień

"Sierpień", podtytuł: „Biuletyn «Solidarności» Kędzierzyna-Koźla”, pismo wydawane w 1981 pod patronatem MKZ „S” w Kędzierzynie-Koźlu.

Ukazało się co najmniej 5 nr. (nr 5. z datą 26 IX 1981) o obj. 16 s. w formacie A5, drukowanych na offsecie w nakładzie 2 tys. egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Krzysztof Gągalski (redaktor naczelny), Daniela Hałgas, Grzegorz Kliem, Zbigniew Kwaśnicki, Janusz Rudnicki (internowany po 13 XII 1981) i Bogusław Wach.

Publikowano artykuły historyczne i społeczno-polityczne, np. w nr. 2. – teksty J. Rudnickiego nt. wydarzeń w 1956 i 1976, nr 3 poświęcono problemom mniejszości narodowych i etnicznych w PRL (Mazurzy, Ślązacy) oraz sprawie wyjazdów ludności śląskiej do RFN.

Kolportowano w zakładach pracy reprezentowanych w MKZ „S” w Kędzierzynie-Koźlu.

 

Zbigniew Bereszyński

Region Śląsk Opolski, Kędzierzyn-Koźle

Opcje strony

do góry