Hasła rzeczowe

Sierpień ’80

„Sierpień ’80”, podtytuł: n-ry 1/19–25/43 „Tygodnik NSZZ «Solidarność»”; od n-ru 26/44 „Tygodnik NSZZ «Solidarność» Region «Pobrzeże»”. Pismo wydawane przez TZR Pobrzeże (n-ry 1/19–10/28), nast. ZR Pobrzeże „S” (n-ry 11/29–29/47) w Koszalinie 28 V – 10 XII 1981. Posługiwanie się dodatkową numeracją wynikało z faktu, że tygodnik traktowany był jako kontynuacja „Solidarności” – pisma MKZ, nast. NSZZ w Koszalinie (nr 1 ukazał się 16 X 1980). Ukazało się 18 n-rów „Solidarności” i 29 n-rów „Sierpnia ’80”, łącznie 47 n-rów. Obj. 4–8 s. (z wyjątkiem n-rów z wkładkami i n-rów podwójnych poświęconych I WZD Regionu Pobrzeże i I KZD), format A3, druk w Prasowych Zakładach Graficznych w Koszalinie, przy zastosowaniu składu linotypowego i na maszynach typograficznych, nakł. 8–20 tys. egz.; tygodnik. N-ry specjalne: w n-rze 4/22 prezentowano kandydatów do władz regionalnych „S”; n-ry 5/23 i 6/24 zawierały wkładki wyborcze; do n-ru 8/26 dołączono dodatek nadzwyczajny, w którym Grzegorz Stachowiak i Wiktor Szostało pisali o swojej pracy w „S”; do n-ru 9/27 dodatek z programem działania Regionu Pobrzeże; do n-ru 11/29 dodatek z uchwałami KKP ws. bieżących problemów społecznych i uchwały I WZD Regionu Pobrzeże; do n-ru 13/31 dodatek z apelem KKP do członków „S” i całego społeczeństwa. Ukazał się 1 nr podwójny 20/21 (38/39), obj. 12 s., poświęcony I KZD. W redakcji w różnych okresach: Wiesław Romanowski (redaktor nacz.), Andrzej Ciesielski (redaktor tech. i oprac. graf., autor winiety), Ludmiła Janusewicz, Zbigniew Ostrowski, Grażyna Bogusz-Wolska (sekretariat), Ryszard Motkowicz (od n-ru 9/27 z 23 VII 1981, fotoreporter), Mariola Sędziak (od n-ru 16/34 z 10 IX 1981). Współpracownicy: Tadeusz Gasztold i Leszek Nowak. Publikowano informacje bieżące, przeglądy wydarzeń, wywiady, komentarze, opinie, uchwały i oświadczenia, przedruki, fragmenty prozy i poezji, rysunki satyryczne. Dominowała tematyka związkowa, regionalna i ogólnopolska na tle sytuacji politycznej w woj. koszalińskim i w całym kraju. Wiele uwagi poświęcano kulturze, Kościołowi katolickiemu, samorządowi pracowniczemu, problematyce rzemiosła, kwestii mieszkaniowej. Drukowano wiersze m.in. Cypriana Kamila Norwida, Karola Wojtyły, Kazimierza Wierzyńskiego, Stanisława Barańczaka, Tadeusza Różewicza, Zbigniewa Herberta, traktowane jako komentarz do bieżącej sytuacji. Od n-ru 1/19 publikowano w odcinkach Zdobycie władzy Czesława Miłosza; od n-ru 25/43 cykl artykułów „Polityka w oczach filozofa” Leszka Nowaka. Od n-ru 24/42 zamieszczano komentarz redakcyjny „Widziane z redakcji”, nast. „Od redakcji”, pisany przez W. Romanowskiego. Po 13 XII 1981 W. Romanowski został internowany, do zawodu dziennikarza wrócił dopiero w 1989, tak jak in. członkowie redakcji, np. A. Ciesielski. Pismo miało zasięg regionalny, obejmowało woj. koszalińskie. II – VI 1989 pismo wznowiono; ukazało się 9 n-rów (32/50 z 28 II 1989–40/58 z 9 VI 1989), obj. 2 s., format A4, przepisywane na maszynie do pisania i nast. powielanych techniką kserograficzną (tytuł „Sierpień ’80” wykonywano w kolorze czerwonym techniką sitodruku); wychodziło nieregularnie. Redaktor: W. Romanowski; druk: Ryszard Pelczar i Paweł Michalak.

Leszek Laskowski

Region Pobrzeże, Koszalin

Opcje strony

do góry