Hasła rzeczowe

Parafia św. Józefa Rzemieślnika w Częstochowie

Parafia św. Józefa Rzemieślnika w Częstochowie, utworzona w 1910 w Rakowie (od 1928 dzielnica Częstochowy), od 1905 kapelania, od 1928 Opieki św. Józefa, od 1956 św. Józefa Rzemieślnika, 1929 oddano do użytku kościół parafialny. Na terenie parafii funkcjonuje Huta Częstochowa (1952–1989 Huta im. Bolesława Bieruta), jej pracownicy stanowią znaczną część parafian.

Od 1949 proboszczem był ks. Franciszek Rąpała, XI 1983 – 1996 ks. Zenon Raczyński, który od 11 XI 1984 w każdą drugą niedzielę mies. odprawiał msze za Ojczyznę, wygłaszał patriotyczne kazania, po mszach rozprowadzano wydawnictwa podziemne. W 1985 utworzył Duszpasterstwo Ludzi Pracy, w którym organizowano wykłady, wystawy, przedstawienia teatralne; współorganizowano Ogólnopolskie Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę, do 1989 wywieszano gazetkę ścienną (którą przygotowywali Benedykt Bilnik, Zbigniew Śliwiński i Józef Uliński). W 1988 po mszach zbierano pieniądze dla represjonowanych za strajk górników w Jastrzębiu. W 1989 ks. Z. Raczyński zorganizował kuchnię dla ubogich. Po 1996 proboszczowie ks. Bronisław Preder i ks. Marek Kundzicz kontynuowali odprawianie mszy za Ojczyznę. W 1998 wmurowano w ścianie kościoła tablicę poświęconą pamięci ks. Z. Raczyńskiego, w 2014 pamięci pierwszej mszy za Ojczyznę. W 2002 kościół został podniesiony do godności Sanktuarium św. Józefa Oblubieńca NMP. Parafia liczy ponad 8 tys. osób.

Wojciech Rotarski

Opcje strony

do góry