Hasła rzeczowe

Parafia św. Józefa w Połczynie Zdroju

Parafia św. Józefa w Połczynie Zdroju, erygowana 18 XI 1989, obejmuje ok. 3 tys. mieszkańców. W celu lepszej posługi wobec wiernych w połczyńskiej parafii Niepokalanego Poczęcia NMP, która oprócz parafian miejskich i okolicznych miejscowości obsługiwała także licznych kuracjuszy, bp Ignacy Jeż 28 XII 1978 utworzył samodzielny ośrodek duszpasterski (rektorat) św. Józefa ze swoją kaplicą i plebanią. Placówka borykała się z licznymi przeszkodami ze strony władz miejskich i wojewódzkich z Koszalina (dot. dostosowania budynków do sprawowania kultu). Od powstania „S” plebania stała się miejscem spotkań tworzącego się związku. Częstym gościem był Marian Jurczyk i jego najbliżsi współpracownicy. Wystąpienie rektora kościoła ks. Bolesława Jewulskiego 20 XII 1981 (potępienie zajść z 16 XII 1981) spowodowało skazanie go na 3,5 roku pozbawienia wolności; w areszcie i więzieniu spędził ponad 3 mies., co stanowiło precedens w skali kraju. Regularne msze za Ojczyznę w l. 80., odprawiane w ostatnią niedzielę mies., stanowiły gł. przejaw oporu mieszkańców Połczyna i kuracjuszy z całej Polski, przebywających w miejscowych uzdrowiskach.

ks. Tadeusz Ceynowa

Połczyn-Zdrój, Region Pobrzeże

Opcje strony

do góry