Hasła rzeczowe

Dzień Solidarności

„Dzień Solidarności”, podtytuł: „Dziennik ZR NSZZ «S» Regionu Jelenia Góra”, pismo wydawane przez ZR Jelenia Góra 26 XI – 10 XII 1981; założone przez Michała Orlicza. Ukazało się 10 n-rów, obj. 2–4 s., format A4, druk na offsecie, nakł. 2–5 tys. egz. W redakcji: M. Orlicz (redaktor nacz., ps. Mors), Janusz Rodziewicz, Marlena Popik (obsługa teleksu i przekazywanie informacji napływających z kraju). Drukowane w drukarni ZR Jelenia Góra. Publikowano bieżący serwis informacyjny z kraju, wiadomości dot. regionu, informowano i komentowano akcje strajkowe studentów w Jeleniej Górze, WSI w Radomiu, w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w Warszawie oraz proces Kornela Morawieckiego; publikowano komunikaty i ogłoszenia KZ, ZR Jelenia Góra i KK, oświadczenia działaczy różnych szczebli, informacje, przedruki z krajowej prasy „S” i tłumaczenia z prasy zagranicznej. W XII 1981 wydawano na koniec tygodnia gazetę plakatową „Tydzień Solidarności”, zawierającą przegląd najważniejszych informacji tygodnia, którą rozwieszano w zakładach pracy na tablicach ogłoszeń. Z siedziby ZR dziennik i gazeta plakatowa były kolportowane przez struktury związkowe w systemie kręgów-piątek (na każdy krąg przypadało kolejne 5 zakładów pracy, które przekazywały prasę, nast. 5 in., mniejszym zakładom) i poprzez kurierów docierał niemal do wszystkich KZ w woj. jeleniogórskim. Przy pakowaniu pomagali uczniowie szkół średnich. Rozwój pisma przerwało wprowadzenie stanu wojennego, 13 XII internowano M. Orlicza, a M. Popik zaczęła się ukrywać.

Michał Orlicz|Łukasz Sołtysik

Jelenia Góra, Region Jelenia Góra

Opcje strony

do góry