Hasła rzeczowe

Dziennik Związkowy

„Dziennik Związkowy”, podtytuł: „Dziennik Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego”, pismo wydawane w Katowicach 1 IX – 11 XII 1981; nr 0 ukazał się bez tytułu (miał być wybrany w drodze konkursu), nr 1 (z 2 IX 1981) jako „Dziennik Związkowca”, od n-ru 2 (z 3 IX 1981) „Dziennik Związkowy”.

Od n-ru 18 (z 23 IX 1981) uformował się ostateczny kształt graficzny pisma z charakterystycznym tytułem i trójszpaltowym układem; podtytuł: „Pismo Codzienne Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ «Solidarność»”.

Ukazało się 78 n-rów, obj. 2 s., format A4, druk na offsecie, nakł. 40–100 tys. egz. (dzięki dodrukom w KZ); dziennik, wychodziło 5 razy w tygodniu, podczas I KZD i II WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego obj. 4–6 s. (w okresie II tury I KZD wydano także 11 n-rów bezpłatnego, drukowanego na powielaczu dodatku „Dziennik Związkowy. Popołudniówka. Pismo Codzienne Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ «Solidarność»”, redaktor odpowiedzialny Artur Stopka).

Powstało na podst. Uchwały I WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Uchwałą ZR z 26 VIII 1981 na redaktora nacz. pisma powołany został Andrzej Szyja, członek ZR. Ponadto w redakcji pracownicy Biura Informacyjnego ZR: Barbara Gaweł (od n-ru 7 z 10 IX 1981, sekretarz red.), Jerzy Milanowicz, Edward Rewiński, Artur Stopka, Ryszard Pabiś (red. techn.); współpracownicy: Stanisław Romankiewicz, Andrzej Grajewski, Wojciech Sala; rysunki satyryczne: Eryk Syrnicki, Stanisław Łaski i Andrzej Czeczot (do n-ru 12).

Publikowano gł. informacje dot. regionu, sprawozdania z posiedzeń ZR, relacje z obrad I KZD i II WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego; najwięcej uwagi poświęcano problemom woj. katowickiego, informowano o prowokacjach i represjach, zamieszczano komunikaty KZ, oświadczenia, serwis informacyjny z zakładów pracy, wywiady, teksty o tematyce historycznej oraz o związkowych inicjatywach społecznych i kulturalnych.

Kolportowane w zakładach pracy przez KZ; cena egz. 1–2 zł.

Barbara Gaweł

Katowice, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry