Hasła rzeczowe

Dzienniczek Ucznia Siódemki

"Dzienniczek Ucznia Siódemki", pismo uczniów FMW z VII LO w Gdańsku, wydawane X 1988 – XI 1989.

Ukazało się 7 nr., drukowanych techniką offsetową, sitodrukową i na powielaczu w nakładzie 300-500 egz.

W składzie redakcji m.in.: Michał Stojek (redaktor naczelny), Izabella Stojek, Andrzej Duffek, we współpracy z Jarosławem Dąbrowskim, w którego mieszkaniu na gdańskiej Zaspie znajdowała się skrzynka kontaktowa.

Pismo kontynuowało tradycje niezależnej prasy wydawanej w oruńskim LO (w 1985 staraniem Jarosława Rybickiego wydawano tam „Biuletyn Informacyjny Siódemki”, redakcja BIS jesienią 1985 przyłączyła się do FMW). Zamieszczano artykuły dotyczące życia szkoły, dokumenty FMW, artykuły komentujące aktualną sytuację polityczną. W nr. 1 zamieszczono słowo od redakcji z wyjaśnieniem idei jego powstania: „Chcielibyśmy, aby pismo było broszurą wszystkich uczniów VII LO. Mimo, iż będzie ono nawiązywało do ideałów Sierpnia ’80, to jego styl będzie zależał w równym stopniu od Was, gdyż będzie ono prezentowało to wszystko, co różnymi środkami dotrze do redakcji”.

 

Jarosław Wąsowicz SDB

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry