Hasła rzeczowe

Konfederacja Rzeczypospolitej Polskiej Ziemia Kłodzka

Konfederacja Rzeczypospolitej Polskiej Ziemia Kłodzka, tajna organizacja powołana w 1978 w Kłodzku przez Mirosława Awiżenia, Stanisława Łukasika, Andrzeja Sperę i Adama Kwasa. Zainspirowani ideą Klubów Swobodnej Dyskusji jej członkowie spotykali się regularnie w mieszkaniu Awiżeniów w Kłodzku, prowadzili dyskusje nt. polityczne, historyczne i społeczne. Organizacja współpracowała z wrocławskim ROPCiO, gł. z Adamem Pleśnarem. Stamtąd pozyskiwano niezależne pisma, m. in. „Robotnika”, „Opinię” i kolportowano je na Ziemi Kłodzkiej. Organizacja przeprowadziła m.in. akcje ulotkowe we Wrocławiu, Łodzi i Krakowie wzywające do bojkotu wyborów do Sejmu PRL w 1980. W VIII 1980 członkowie organizacji sygnowali ulotki upowszechniające postulaty strajkujących stoczniowców z Gdańska i kolportowali je w Kłodzku i okolicach. Po 31 VIII 1980 wszyscy członkowie wstąpili do „S”, rozwiązując organizację.

Agnieszka Klarman

Opcje strony

do góry