Hasła rzeczowe

Parafia Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej

Parafia Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej, erygowana 1792, utworzona z części parafii Narości parafii Narodzenia NMP w Lipniku. Do 1993 graniczna parafia archidiecezji krakowskiej, nast. w diecezji bielsko-żywieckiej. Zasięg: centrum Białej, ok. 12 tys. parafian.

29 IV 1981 w kościele Opatrzności Bożej zainaugurował działalność KIK w Bielsku-Białej. 1982–1989 przy parafii działał Biskupi Komitet Pomocy Uwięzionym i Internowanym (od 1984 Biskupi Komitet Pomocy Miłość i Sprawiedliwość Społeczna) utworzony przez członków KIK, m.in. Zdzisława Grefflinga (prezesa KIK) i Janinę Królikowską, a w jego składzie także: Janusz Frączek, Kazimierz Jagosz, Krzysztof Jonkisz, Elżbieta Kralczyńska, Grażyna Nalepa, Alicja Pawlusiak, Andrzej Sikora, Wiesława Szcześniak i Piotr Witkowski przy wsparciu ks. kanonika Józefa Sanaka, proboszcza parafii w l. 1971–1992, oraz wikarego ks. Franciszka Janczego. Komitet swą opieką obejmował ponad 150 rodzin z Bielska-Białej i okolic. Przy parafii magazyny żywności i odzieży, przeznaczonych dla podopiecznych komitetu i parafian. Od 1982 w kościele odprawiano comiesięczne msze za Ojczyznę, których inicjatorem był ks. kanonik J. Sanak. 1982–1989 przy kościele układano kwietne krzyże, symbol oporu społecznego. 3 V i 31 VIII 1982 od mszy św. rozpoczęły się niezależne manifestacje podbeskidzkiej „S”. Od 1984 parafia uczestniczyła w Tygodniach Kultury Chrześcijańskiej, organizowanych przez KIK w Bielsku-Białej.

Od 1989 na murach kościoła umieszczane są tablice pamiątkowe, poświęcone m.in. Orlętom Lwowskim, mieszkańcom Bielska-Białej zamordowanym w Katyniu oraz członkom podbeskidzkiej „Solidarności” prześladowanym w stanie wojennym.

1983 z parafii wyodrębniono nową – św. Józefa na os. Złote Łany, a 1991 kolejne: św. Brata Alberta i Matki Bożej Fatimskiej. Od 2011 proboszczem parafii jest ks. kanonik dr Andrzej Mojżeszko.

Artur Kasprzykowski

Opcje strony

do góry