Hasła rzeczowe

Samodzielność

„Samodzielność”, biuletyn informacyjny NSZZ „S” Bielskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego w Bielsku-Białej wydawany przez KZ NSZZ „S” BPBP 11 V–11 XII 1981. Ukazało się 79 nr., obj. 1–12 s., format A4, druk na powielaczu w nakł. 200–300 egz. Od nr. 44 z 25 IX 1981 zmiana tytułu na „Serwis Informacyjny BI »Samodzielność«”.

Pismo ukazywało się nieregularnie, w okresie I KZD nawet kilka razy dziennie. Głównymi redaktorami byli członkowie KZ: Piotr Wojciechowski i Irena Iżakiewicz, wspomagani m.in. przez Stanisława Drąga (przew. KZ), Mieczysława Jarczaka i Antoniego Kieliszka.

W piśmie ukazywały się komunikaty KZ, bieżące informacje związkowe dot. BPBP, Regionu Podbeskidzie i innych czę?ci krajuści kraju, opracowane samodzielnie lub przedrukowywane z zewnętrznych serwisów informacyjnych (gł. z Biura Informacji Prasowej BIPS i z Regionu Mazowsze), a także komentarze, art. historyczne i publicystyka.

Cena egz. 50 gr–3 zł (zgodnie z decyzją KZ cena wynosiła 50 gr za kartkę). Pismo rozprowadzane wśród członków „S” BPBP, a pojedyncze egz. rozsyłane do innych KZ i regionów, także do redakcji wybranych pism związkowych.

Artur Kasprzykowski

Bielsko-Biała, Region Podbeskidzie

Opcje strony

do góry