Hasła rzeczowe

Samodzielna Oficyna Wydawnicza SOWA

Samodzielna Oficyna Oficyna Oficyna, wydawnictwo podziemne działające 1983-1988 w Szczecinie, założone z inicjatywy Sławomira Lenera. Oficynę utworzył zespół wydający pismo „Obraz” (zmiana nazwy wynikała z rozszerzenia zakresu działania grupy oraz dążenia do zdezorientowania SB). W skład redakcji wchodzili: S. Lener (odpowiadający za stronę graficzną), Edward Wiśniewski oraz Piotr Mync. Wydawnicza SOWA, wydawnictwo utworzone IV 1982 w Płocku przez Katarzynę Adamkowską i Jacka Pawłowicza. Nazwą nawiązywała do oficyny więziennej uruchomionej przez internowanych działaczy opozycji w Zakładzie Karnym w Kwidzynie.

Współpracownikami oficyny byli: Joanna Prokop, Anna Lemańska, Barbara Maćkiewicz (w jej domu mieściła się drukarnia), Roman Mrowiński, Piotr Waśniewski, Karolina Karwowska.

Pierwotnie wydawano ulotki, plakaty kolportowane na terenie szkół średnich. Do druku ulotek wykorzystywano stemple. XII 1982 po otrzymaniu z Warszawy za pośrednictwem Grzegorza Liese powielacza ramkowego rozpoczęto powielanie pierwszych gazet metodą sitodruku.

W drukarni zorganizowanej przez Roberta Kalotę i Juliana Fabianowicza drukowano m.in. komunikaty ogłaszane przez internowanych w Kwidzynie, przedruki ważniejszych oświadczeń podziemnych władz „S”, plakaty wzywające do oporu społecznego oraz numer gazety „Solidarność Regionu Płockiego” (nr 3/83 z 30 III 1983). Oficyna posiadała własną sieć kolportażu i tzw. zaplecze zaopatrujące w papier i farbę.

11 IV 1983 po aresztowaniu przez SB Katarzyny Adamkowskiej, J. Fabianowicza, R. Kaloty i J. Pawłowicza wydawnictwo zakończyło działalność. VI 1984 nieudana próba odtworzenia SOWY. Powielone za pomocą stempla znaczki Poczty Solidarność (pieniądze z ich sprzedaży miały być przeznaczone na zakup sprzętu poligraficznego) zostały niemal w całości skonfiskowane przez SB podczas rewizji u Jana Chmielewskiego.

Jacek Pawłowicz|Tadeusz Ruzikowski

Opcje strony

do góry