Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/22582,Nic-o-Nas-bez-Nas.html
23.02.2024, 20:33

Nic o Nas bez Nas

„Nic o Nas bez Nas”, pismo Terenowej Komisji Porozumiewawczej w Dzierżoniowie NSZZ „S”, od n-ru 5 (1980) TKP NSZZ „S” Ziemi Dzierżoniowskiej, od n-ru 12 (1981) z dopiskiem: „Do użytku wewnątrzzwiązkowego”. Powstało z inicjatywy Zbigniewa Wawrzynowicza i Błażeja Michałowskiego, wydawane od IX 1980 do prawdopodobnie X 1981 w Dzierżoniowie. Ukazało się ponad 30 n-rów, obj. 10 s., format A4, druk jednostronny, na powielaczu białkowym, nast. spirytusowym, część n-rów miała okładkę dwukolorową, wykonaną techniką sitodruku (przy pomocy pracowników Zakładów Radiowych Diora), nakł. 400–600 egz.; numeracja ciągła, dwutygodnik; dodatek samoistny do n-ru 6 (1980, wyd. świąteczne): „Kalendarium Gdańsk ’80”. W redakcji: Z. Wawrzynowicz, B. Michałowski, Janusz Łuniewski, Marek Ptak, Walerian Domański (rysunki), Urszula Bielecka, Jan Guz, Tadeusz Rozentretter, Mirosław Góral, Krystyna Kondracka, Wanda Jaroch, Andrzej Parulski. Nr 1 przygotowano w mieszkaniu Z. Wawrzynowicza w Dzierżoniowie, kolejne drukowano z pomocą Jana Brodzika na powielaczu wypożyczanym z Gazowni w Dzierżoniowie, nast. na powielaczu otrzymanym od Naczelnika Miasta Dzierżoniowa. Pismo drukowano w siedzibie TKP przy ul. Świdnickiej 24. Publikowano informacje bieżące z terenu Ziemi Dzierżoniowskiej, prezentowano sytuację „S” w regionie i kraju, dyskutowano nad przyczynami kryzysu gospodarczego, poruszano kwestię propagandy, demokracji socjalistycznej; śledzono stopień realizacji przez władzę porozumień społecznych; ponadto zamieszczano przedruki artykułów z in. gazet związkowych, rysunki satyryczne, poezje, anegdoty. Pismo w ocenach SB uchodziło za wyjątkowo kontrowersyjne na tle in. gazet „S” na Dolnym Śląsku. Kolportowane na terenie Ziemi Dzierżoniowskiej. Nr 19, ukazał się po 4 tygodniowej przerwie i informował o trudnościach ze zdobyciem papieru. Od V 1981 pismo ukazywało się nieregularnie. 13 XII 1981 członkowie redakcji: Z. Wawrzynowicz, M. Ptak i W. Domański wynieśli z siedziby MKK w Dzierżoniowie powielacz i materiały drukarskie; 13–14 XII z B. Michałowskim i J. Łuniewskim zredagowali, wydrukowali i rozkolportowali 2 „Komunikaty” sygnowane przez MKS „S” Ziemi Dzierżoniowskiej, informujące o internowanych w Dzierżoniowie i wzywające załogi zakładów do podjęcia strajku generalnego oraz przedrukowali i rozkolportowali cztery „Komunikaty” RKS Dolny Śląsk.

Agnieszka Klarman

Dzierżoniów, Region Dolny Śląsk

Opcje strony