Hasła rzeczowe

Głos Studencki

„Głos Studencki”, tygodnik NZS, tytuł opatrzony hasłem: Inteligenci wszystkich krajów zastanówcie się!, IV–XII 1981 wydawany przez studentów Politechniki Szczecińskiej. Ukazało się prawdopodobnie 10 nr. W redakcji: Zbigniew Koreń, Andrzej Pozlewicz, Paweł Wielopolski, współpraca Włodzimierz Kałuża. Nakład 400 egz., przeznaczony do użytku wewnętrznego NZS. Liczba s. rosła od 8 do 24, format A5, charakter informacyjno-propagandowy. Tematyka historyczna (art. w rocznice uchwalenia Konstytucji 3 maja, odzyskania niepodległości, problematyka ochrony środowiska, zanieczyszczanie atmosfery przez Zakłady Chemiczne Police), problemy moralno-etyczne (aborcja), informacje o planowanych imprezach i wykładach.

Marta Marcinkiewicz

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry