Hasła rzeczowe

Głos Solidarności

"Głos Solidarności", pismo wydawane 17 IX 1988 – I 1990 w Łodzi; podtytuły: nr 1: „Wydanie specjalne biuletynu «Solidarność Walcząca»”, nr 2 bez podtytułu, od nr. 3: „Biuletyn Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego NSZZ «Solidarność» Ziemi Łódzkiej”, nr. 10-12: „Biuletyn Regionalnej Komisji Organizacyjnej NSZZ «Solidarność» Ziemi Łódzkiej”, V-VIII 1989 bez podtytułu; IX-X 1989: „Pismo Regionalnej Komisji Organizacyjnej NSZZ «Solidarność» Ziemi Łódzkiej”, XI-XII 1989: „Dwutygodnik Regionalnej Komisji Organizacyjnej NSZZ «Solidarność» Ziemi Łódzkiej”. W I 1990 (po WZD) ukazały się równolegle 2 nr., jeden z podtytułem: „Pismo Zarządu Regionalnego NSZZ «Solidarność» Ziemi Łódzkiej”.

Do końca 1989 ukazały się 24 nr. i ok. 8 wydań specjalnych; drukowane na offsecie w nakł. 4,5-15 tys. egz.; nr. do VII 1989 (1-17) o obj. 2-4 s. w formacie A4, od VIII 1989 (nr 18) o obj. 4-16 s. w formacie A5. Druk nr. 1-10 sygnowało podziemne Wydawnictwo Społeczne Fakt, nr. 11 i 13 – Oficyna Wydawnicza Łódź, do nr. 16 drukowano w legalnej drukarni Typo J.G. Łódź przy ul. Puszkina, od nr. 17 (z 31 VII 1989) w siedzibie „S” przy ul. Buczka 18. Początkowo wychodziło nieregularnie, od nr. 20 (16 X 1989) dwutygodnik. Większość nr. datowana, bez numeracji.

W składzie redakcji: Iwona Książek, Paweł Lipski, Izabela Wasiak, Walerian Wiśniewski; drukarze: Janusz Blimel, Andrzej Moliński.

Publikowano komunikaty i oświadczenia MKO Ziemi Łódzkiej, RKW Ziemi Łódzkiej, informacje bieżące z Łodzi i regionu dot. sytuacji i nastrojów wśród pracowników oraz akcji strajkowych w przedsiębiorstwach, m.in. o strajku okupacyjnym w Pabianickich Zakładach Tkanin Technicznych w I 1989.

Kolportowane wśród członków „S” zakładów przemysłowych w Łodzi i regionie.

 

Tomasz Czarnecki

Opcje strony

do góry