Hasła rzeczowe

Refleksje

„Refleksje”, pismo założone przez członków RWD, wydawane we Wrocławiu w 1987 i 1989. Nr 1 (30 X 1987) z podtytułem: „Korespondencja Wewnętrzna Ruchu Wolnych Demokratów”, od n-ru 2 (30 XI 1987) „Teksty uczestników Ruchu Wolnych Demokratów”, nr 1 (I 1989) i nr 2 (VI 1989) „Biuletyn Wolnych Demokratów”. Pismo redagowali od n-ru 2 (z 30 XI 1987) Bogusław Mazur i Adam Pleśnar, od n-ru 1 (z 1 I 1989) do zespołu dołączyła Katarzyna Kunasiewicz. Autor oprac. graf. do n-ru 2 (1 VI 1989) Ryszard Pawlak. Druk: n-ry 1–2 z 1989 Wydawnictwo Alternatywy Demokratycznej, obj. 17–52 s., format A4, A5, nakł. 10–99 egz., druk kserograficzny, maszynopis, offset; ilustrowane; cena egz. 500 zł. Wydano 2 wersje n-ru 2 (30 XI 1987). Pierwszą wydrukowano techniką kserograficzną, drugą powielaczową. Pismo było środowiskowym biuletynem informacyjnym o publicystycznym charakterze. Dominowała tematyka społeczna, polityczna i ekonomiczna, nie brakowało również głębokich refleksji filozoficznych czy analiz historycznych. W n-rze 1–2 z 1987, oprócz treści korespondencji prowadzonej przez uczestników RWD, opublikowano dokumenty programowe ugrupowania oraz teksty dot. sytuacji w kraju. Od n-ru 1 (1 I 1989) pismo mianowało się „pismem otwartej trybuny, także dla ludzi spoza RWD”. Biuletyn podzielony był na działy: „Wiersze”, „Poglądy”, „Fakty”, „Przegląd Prasy”, „Dokumenty”.

Agnieszka Klarman

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry