Hasła rzeczowe

Refleksje, Propozycje, Działania

"Refleksje, Propozycje, Działania", pismo wydawane we Wrocławiu 1979-1980 przez Leszka Skonkę jako Zeszyty Naukowe NZWN.

Ukazały się co najmniej 4 nr. przepisywane na maszynie i powielane w nakładzie ok. 200 egz.

Autorzy m.in.: Marek Skuza, Józef Michał Janowski, Stanisław Januszkiewicz, Tadeusz Newelski.

Poszczególne artykuły wchodzące w skład pisma kolportowano także osobno w postaci broszur.

Grzegorz Waligóra

Opcje strony

do góry