Hasła rzeczowe

Reflektor

"Reflektor", podtytuł: „Pismo NZS Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach”, ukazywało się w 1981 i w 1989.

12 III – 20 X 1981 wydano 6 nr. o obj. 12-32 s. w formacie A5 (w tym 1 nr specjalny z 20 IX 1981), drukowanych techniką sitodruku w nakładzie 500-750 egz.

W składzie redakcji (siedziba przy ul. Wesołej 56 w Kielcach): Agnieszka Adamczyk, Krzysztof Kasprzyk, Janusz Kędracki, Krzysztof Lipiec i Andrzej Skowron.

Wznowione po reaktywowaniu NZS w WSP w Kielcach wiosną 1989. III-XI 1989 ukazało się 6 nr. z podwójną numeracją, uwzględniającą nr. z 1981 o obj. 2-6 s. w formacie A4, drukowanych techniką sitodruku w nakładzie 500-750 egz.

W 1989 w składzie redakcji (siedziba przy ul. Leśnej 16 w Kielcach): Sławomir Baran, Dariusz Foks, Wojciech Kozioł, Andrzej Rogala, Anita Stachura, Rajmund Świercz i Janina Wojciechowska, we współpracy z Konfederacją Solidarności Walczącej Sowa i Kielecką Oficyną Wydawniczą Vega.

Przedstawiano główne kierunki działalności NZS WSP w Kielcach, aktualną sytuację na uczelni i innych uczelniach kraju, poruszano kwestie społeczno-polityczne w Polsce i na świecie, sprawy związane z pogłębianiem demokracji w środowisku akademickim, obroną swobód obywatelskich i praw obywatelskich, ochroną interesów materialnych, społecznych i kulturalnych studentów oraz rodzin studenckich. Dużo uwagi poświęcano rocznicom historycznym i ważnym wydarzeniom narodowym oraz sprawom kultury teatralnej i literackiej, głównym nurtom historyczno-patriotycznym i etyczno-filozoficznym.

Marek Jończyk

Kielce, Region Świętokrzyski

Opcje strony

do góry