Hasła rzeczowe

Azet. Biuletyn NSZZ "Solidarność" Łódzkich Księgarzy

„Azet. Biuletyn NSZZ »Solidarność« Łódzkich Księgarzy”, bezpłatne pismo wydawane od 20 III do 13 XI 1981.

Ukazało się 10 nr. (obj. 16–28 s.; wyjątek stanowiły nr 1 o obj. 10 s. oraz nr 5–6 z 8 VIII 1981, o obj. 32 s., format A5). Wydawany za zgodą dyrekcji Przedsiębiorstwa Państwowego Dom Książki w Łodzi. W pocz. okresie finansowane ze składek związkowych, późn. wstrzymanych ze wzgl. na brak akceptacji ZR „S”. Dalsze finansowanie uzależnione było od dobrowolnych składek pracowników zrzeszonych w „S”. Nazwa pisma pochodziła od skrótu AZ, oznaczającego „arkusz zamówień”, w którym redaktorzy „zamówili” 8 postulatów, m.in.: realizację porozumień sierpniowych, demokratyzację życia w kraju czy zmianę polityki wydawniczej.

W redakcji: Janusz Płóciennik, Ireneusz Janik, Marek Dobrowolski i Ireneusz Domienik. Współpracowali także Weronika Madej i Jaromir Jedliński.

Publikacje były w dużej mierze przedrukami z innych pism związkowych. Odnosiły się do sytuacji w kraju, działalności „S”, losów opozycji l. 70. Przedruki poezji także o tematyce opozycyjnej. Artykuły autorskie o sprawach działaczy zrzeszonych w „S” łódzkich księgarzy, funkcjonowania PP Dom Książki, a także wywiady z ludźmi zw. z tymże środowiskiem.

Przemysław Stępień

Opcje strony

do góry