Hasła rzeczowe

Azyl

"Azyl", „Pismo NSZZ «S» Regionu Konińskiego”, wydawane 11 VII – IX 1981. Motto: ''O całkowitą wolność, o republikę demokratyczną potrafią walczyć na czele ludu tylko robotnicy...'' (W.I. Lenin).

Ukazało się 5 nr. o obj. 8–10 s. w formacie A4, drukowanych na offsecie; wychodziło nieregularnie.

Redaktor Wojciech Zaleski.

W nr. 1 określono cel jego wydawania: ''Pismo [...] zamierzamy uczynić prawdziwym azylem dla wolnego, niezależnego słowa...'' Zamieszczano m.in. artykuły nt. historyczne, polityczne i ekonomiczne; pisano o problemie nomenklatury, krytykowano postępowanie działaczy PZPR (np. Albina Siwaka), poruszano sprawę przekazania budowanej wówczas siedziby KW MO na potrzeby Służby Zdrowia i problem więźniów politycznych; opublikowano obszerne materiały dot. najnowszej historii Polski (wojna w 1920, 17 IX 1939). Zamieszczano przedruki z in. pism niezależnych (np. „Niezależności”, „Obrony” i „Odnowy”).

Po 13 XII 1981 do tytułu „Azyl” nawiązywało pismo „Azyl Internowany” wydawany przez W. Zaleskiego w Ośr. Odosobnienia w Mielęcinie i „Azyl Wojenny” założony przez Ewę Zaleską.

Przemysław Zwiernik

Region Konin, Konin

Opcje strony

do góry