Hasła rzeczowe

Azyl Wojenny

"Azyl Wojenny", pismo wydawane w Koninie 6 III – XI 1982, od nr. 8 (z 5 VII 1982) sygnowane przez Konspiracyjny ZR „S” Ziemia Konińska, kontynuacja pisma „S” Regionu Konin pt. „Azyl”, wydawanego w 1981.

Ukazało się 17 nr. o obj. 2–4 s. w formacie A4, drukowanych na ramce w nakładzie 150–200 egz., tygodnik.

W składzie redakcji w różnych okresach: Ewa Zaleska (pomysłodawca tytułu, przewodniczący KZ Pracowników Spółdzielni Rolnych Samopomoc Chłopska), Halina Makowska, Marek Berliński (Huta Aluminium Konin), Piotr Paździor (PKP), matryce i druk: Tomasz Piasecki (KWB Konin).

Publikowano wiadomości o wydarzeniach w Koninie, represjach wobec działaczy „S”, apele i oświadczenia Konspiracyjnego ZR oraz komentarze sytuacji politycznej. Kolportowane głównie w konińskich zakładach pracy przez sieć kolporterów, członków „S”.

W X 1982 aresztowano redaktorów, drukarzy i kolporterów pisma oraz osoby związane z Konspiracyjnym ZR „S” Ziemia Konińska (w wyniku prowadzenia od III 1982 intensywnych działań operacyjnych pod krypt. Biuletyn). 11 osobom Prokuratura Wojsk Lotniczych w Poznaniu postawiła zarzuty, wobec niektórych osób śledztwo umorzono, M. Berliński, Henryk Berliński, Tadeusz Gierłowski, P. Paździor i Zbigniew Nadolny stanęli przed Sądem Wojsk Lotniczych w Poznaniu. Po aresztowaniach wydano przygotowany wcześniej nr 17, po czym pismo przestało się ukazywać.

Przemysław Zwiernik

Region Konin, Konin

Opcje strony

do góry