Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13076,Azyl-Wojenny.html
12.04.2024, 15:44

Azyl Wojenny

 

„Azyl Wojenny”, pismo wydawane 6 III – 22 X 1982 w Koninie, od n-ru 8 (z 5 VII 1982) sygnowane przez Konspiracyjny ZR „S” Ziemia Konińska. Tytuł nawiązywał do pisma „S” Regionu Konin „Azyl” wydawanego w 1981. Ukazało się 16 n-rów, obj. 2–4 s., format A4, druk na ramce, nakł. 150–200 egz. Nr 16 wydany w różnych szatach graficznych. W redakcji w różnych okresach: Ewa Zaleska (pomysłodawca tytułu, przew. KZ przy Wojewódzkim Związku Spółdzielni Rolniczych Samopomoc Chłopska), Halina Makowska (WZSR SCh), Marek Berliński (Huta Aluminium Konin), Piotr Paździor (PKP); matryce i druk pocz. Tomasz Piasecki (KWB Konin). Publikowano wiadomości o wydarzeniach w Koninie, represjach wobec działaczy „S”, apele i oświadczenia Konspiracyjnego ZR oraz komentarze dot. sytuacji politycznej. Kolportowane gł. w konińskich zakładach przez sieć kolporterów, członków „S”. X-XI 1982 aresztowano 11 redaktorów, drukarzy i kolporterów pisma oraz osoby zw. z Konspiracyjnym ZR (w wyniku prowadzonych od III 1982 działań operacyjnych pod krypt. Biuletyn). 28 IV 1983 Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu skazał M. Berlińskiego, P. Paździora i Tadeusza Gierłowskiego na 1,5 roku pozbawienia wolności oraz Zbigniewa Nadolnego na 6 mies. (wszystkie wyroki w zawieszeniu).

 

Przemysław Zwiernik

Opcje strony