Hasła rzeczowe

Bibuła

„Bibuła”, pismo wydawane przez ZR woj. piotrkowskiego w Piotrkowie Trybunalskim XII 1986 – I 1988. Ukazało się 5 n-rów, obj. 4–6 s., format A4, pocz. druk na ramce, nakł. 150–200 egz., nast. na offsecie, nakł. 500 egz., numeracja nieciągła, wychodziło nieregularne. Nr spec. z XI 1987, format A5. W redakcji: Teresa Lechowska, Waldemar Mrozowski, Zbigniew Mroziński, Jan Sik (druk). Pismo bezpłatne, finansowane ze środków własnych i dobrowolnych wpłat. Publikowano oświadczenia, dokumenty, komunikaty (m.in. Grupy Roboczej KK), porady prawne, opracowania historyczne, publicystykę i informacje dot. wydarzeń w regionie, przedruki z pism krajowych oraz teksty piosenek. Kolportowane w woj. piotrkowskim.

Milena Przybysz

Piotrków Trybunalski, Region Ziemia Piotrkowska

Opcje strony

do góry